solidarnoscarimr.pl solidarnoscarimr.pl - Solidarno?? ARiMR - Aktualno?ci

solidarnoscarimr.plWebsite Profile

Title: Solidarno?? ARiMR - Aktualno?ci
Keywords: solidarno??, arimr, agencja, restrukturyzacji, modernizacji, rolnictwa
Description:Strona organizacji zak?adowej NSZZ "Solidarno??" pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

solidarnoscarimr.pl Information

Website / Domain:solidarnoscarimr.pl
Website IP Address:194.181.122.135
Domain DNS Server:ns5.webd.pl,ns7.webd.pl

solidarnoscarimr.pl ranks

Alexa Rank:7138060
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

solidarnoscarimr.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$2,622
Daily Revenue:$7
Monthly Revenue:$215
Yearly Revenue:$$2,622
Daily Unique Visitors:661
Monthly Unique Visitors:19,830
Yearly Unique Visitors:241,265

solidarnoscarimr.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Apache
Date Thu, 20 Sep 2018 16:10:29 GMT

solidarnoscarimr.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
solidarno?? 13 2.08%
arimr 12 0.86%
agencja 0 0.00%
restrukturyzacji 0 0.00%
modernizacji 0 0.00%
rolnictwa 0 0.00%

solidarnoscarimr.pl Similar Website

Domain WebSite Title
solidarnoscwielkopolska.pl Solidarno?? Wielkopolska - Aktualno?ci
solidarnoscfiat.pl Aktualno?ci | MOZ NSZZ Solidarno?? FAP
sol-trans.org.pl SEKRETARIAT TRANSPORTOWCóW NSZZ "SOLIDARNO??" - Aktualno?ci
solidarnosc-bogdanka.pl NSZZ Solidarno?? Lubelski W?giel Bogdanka - Witamy! - AKTUALNO?CI
oswiata-s-stalowawola.pl NSZZ ?Solidarno??” Pracowników O?wiaty w Stalowej Woli - Aktualno?ci
solidarnosc-zlk-krakow.pl Aktualno?ci - NSZZ Solidarno?? w Zak?adzie Linii Kolejowych w Krakowie - PKP Polskie Linie Kolejowe...
solidarnoscvwp.pl Solidarno?? w Volkswagen Poznań – informacje o zwi?zku, terminy wa?nych wydarzeń, aktualno?ci z ?yc...
fcs.org.pl Fundacja Centrum Solidarno?ci
encysol.pl Encyklopedia Solidarno?ci
encyklopedia-solidarnosci.pl Encyklopedia Solidarno?ci
wsolidarnosci.pl W Solidarno?ci
skk.org.pl Aktualno?ci Aktualno?ci
koalicjaklimatyczna.org Aktualno?ci | Aktualno?ci
walesa.org.pl Solidarno?? dla Przysz?o?ci
xn--1241-pmaraton-glb99i.pl Aktualno?ci
studiummedycznebp.pl Aktualno?ci
net-ostroleka.pl Aktualno?ci
pomocpokrzywdzonym.pl Aktualno?ci

solidarnoscarimr.pl Alexa Rank History Chart

solidarnoscarimr.pl aleax

solidarnoscarimr.pl Html To Plain Text

Solidarno?? ARiMR - Aktualno?ci Skocz do g?ównej tre?ci strony Skocz do menu nawigacyjnego i logowania Skocz do dodatkowych informacji Nawigacja i wyszukiwanie Nawigacja Szukaj Jeste? tutaj: Home Menu Strony Aktualno?ci Akcja PODWY?KI Forum Pracowników ARiMR O nas w sejmie Zapytania sprawy pracownicze Sprawy ró?ne Dokumenty do pobrania W?adze Organizacji Z ?ycia zwi?zku Ankieta Czy ustalone terminy realizacji zadań s? realne do osi?gni?cia? (po wybraniu odpowiedzi naci?nij przycisk "Oddaj g?os") NIE - 33.6% TAK - 65.3% trudno powiedzie? - 1% Oddanych g?osów: 2391 The voting for this poll has ended on: 31 Sty 2017 - 00:00 Zobacz wyniki Ankieta Jak oceniasz obecn? atmosfer? w pracy? (po wybraniu odpowiedzi naci?nij przycisk "Oddaj g?os") bardzo ?le - 22.3% ?le - 3.9% umiarkowanie - 2% dobrze - 70.6% bardzo dobrze - 0.8% rewelacyjnie - 0.4% Oddanych g?osów: 4271 The voting for this poll has ended on: 31 Sty 2017 - 00:00 Zobacz wyniki 924689 Dzisiaj Wczoraj Ten tydzień Ostatni tydzień Ten miesi?c Ostatni miesi?c Od pocz?tku 847 880 3485 915503 10360 40611 924689 Twoje IP: 173.208.244.98 Czas serwera: 2017-04-13 19:31:54 Visitors Counter Linki Strona Komisji Krajowej NSZZ "Solidarnos?" Tygodnik Solidarno?? Strona Regionu Dolno?l?skiego NSZZ "Solidarno??" Strona Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarno??" Strona Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarno??" Strona Regionu Mazowieckiego NSZZ "Solidarno??" Strona Regionu Ma?opolskiego NSZZ "Solidarno??" Strona Regionu Wielkopolska P?d NSZZ "Solidarno??" Strona Regionu ?rodkowowschodniego NSZZ "Solidarno??" Strona Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarno??" Strona Regionu ?l??ko-D?browskiego NSZZ "Solidarno??" Strona Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarno??" Strona Regionu ?wi?tokrzyskiego NSZZ "Solidarno??" Aktualno?ci Zd?rzy? z pomoc? dla Zosi Szczegó?y Kategoria: Sprawy ró?ne Opublikowano: pi?tek, 03, marzec 2017 08:27 Super User Ods?ony: 661 Zosia ma 9 lat, jest bardzo u?miechni?t? dziewczynk? mimo stwierdzonego mózgowego pora?enia dzieci?cego. Jest uczennic? 3 klasy Szko?y Podstawowej. Mimo swojej choroby bardzo lubi si? uczy?, sumiennie wykonuje powierzone jej obowi?zki, ch?tnie uczestniczy w ka?dych zaj?ciach. Zosia jest podopieczn? Fundacji Dzieciom ?Zd??y? z Pomoc?”. Zosia ca?y czas jest rehabilitowana, aby mog?a samodzielnie chodzi?. Rodzice Zosi zbieraj? pieni?dze na sprz?t rehabilitacyjny i dalsze ?wiczenia, które pomog? Zosi stan?? na w?asne nogi. W poprzednim roku dzi?ki 1% podatku uda?o si? zakupi? dla Zosi specjalistyczne krzese?ko ortopedyczne (widoczne na zdj?ciu) oraz ?uski ortopedyczne. Cz??? zebranych ?rodków przeznaczona zosta?a na turnusy i zaj?cia rehabilitacyjne, masa?e usprawniaj?ce i badania. Je?li chcesz pomóc, prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz Zosi. Dzi?kujemy J Przeka? 1% podatku W formularzu PIT wpisz numer: KRS 0000037904 W rubryce ?Informacje uzupe?niaj?ce - cel szczegó?owy 1%” podaj: 20432 Szymanowska Zofia Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola ?Wyra?am zgod?”. Tutaj znajdziesz informacje o Zosi na stronie Fundacji http://dzieciom.pl/podopieczni/20432 W imieniu Zosi i swoim wszystkim darczyńcom bardzo dzi?kuj? Rafa? Szymanowski BP Olsztyn 2 komentarze Wynagrodzenie pracowników ARiMR Szczegó?y Kategoria: Akcja PODWY?KI Opublikowano: czwartek, 16, luty 2017 08:07 Super User Ods?ony: 28160 Poni?ej zamieszczam odpowied? z DZZL zawieraj?c? tabele z przedzia?ami miesi?cznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, w rozbiciu na central?, oddzia?y regionalne i biura powiatowe oraz w podziale na grupy pracownicze z okre?lonym sta?em pracy w ARiMR. Czytaj wi?cej: Wynagrodzenie pracowników ARiMR 408 komentarzy Jak nie my to kto? Szczegó?y Kategoria: Sprawy ró?ne Opublikowano: ?roda, 15, luty 2017 09:08 Super User Ods?ony: 553 Kole?anki i Koledzy !!! pragn? poinformowa? o mo?liwo?ci przekazania 1% podatku na rzecz naszej Kole?anki z pracy. Olga Belzyt to d?ugoletni pracownik Dolno?l?skiego Oddzia?u Regionalnego ARiMR, zatrudniony na stanowisku Inspektora Terenowego w Biurze Kontroli na Miejscu. Zmaga si? ona z rzadk? chorob? o pod?o?u autoimmunologicznym, a miesi?czna kuracja jest bardzo kosztowna. Ten 1% naszego podatku mo?e pomóc m?odej dziewczynie, naszej kole?ance z pracy. Pomó?my Oldze w walce z chorob?, to ?liczna m?oda osoba, która potrzebuje Naszej pomocy. Szczegó?owe informacje mo?ecie znale?? na portalu ARiMR: https://portalarimr.arimr.gov.pl/Departamenty/GP/Strony/Apel-o-pomoc-dla-Olgi-Belzyt.aspx oraz na stronie Fundacji www.kawalek-nieba.pl: http://www.kawalek-nieba.pl/lek-ktory-pozwoli-zyc-bez-strachu-o-kolejny-dzien/ Informacja w PDF Dodaj komentarz Godziny nadliczbowe Szczegó?y Kategoria: Sprawy ró?ne Opublikowano: wtorek, 31, styczeń 2017 09:59 Super User Ods?ony: 13376 W zwi?zku z licznymi pytaniami w sprawie godzin nadliczbowych zamieszczamy kilka podstawowych informacji na ten temat. Polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z § 21 Regulaminu Pracy ARIMR, praca w godzinach nadliczbowych wykonywana jest na pisemne polecenie. Tak samo t? kwesti? reguluj? przepisy Kodeksu Pracy. Wzór polecenia jest za??cznikiem do Regulaminu Pracy i na takim wzorze pracownik powinien otrzyma? polecenie pracy. Pracownik ma prawo ??da? wydania polecenia na pi?mie, a w przypadku nieotrzymania pisemnego potwierdzenia nie ma obowi?zku wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Dla bezpieczeństwa i ewentualnych celów dowodowych w przypadku sporu dobrze jest poprosi? o pisemne polecenie np. mailem. Czytaj wi?cej: Godziny nadliczbowe 172 komentarzy Oka?my serce Szczegó?y Kategoria: Sprawy ró?ne Opublikowano: poniedzia?ek, 09, styczeń 2017 09:02 Super User Ods?ony: 503 podatku na leczenie i rehabilitacj? Fundacja Dzieciom "Zd??y? z Pomoc?" Micha? ma 8 lat. W wieku 3,5 roku rozpoznano u niego autyzm dzieci?cy. Od tego czasu jest rehabilitowany w poradni dla dzieci z autyzmem oraz ucz?szcza na zaj?cia prowadzone metod? krakowsk?. Dzi?ki Państwa wsparciu wieloletnia praca przynosi efekty. Ca?kiem niedawno u Micha?a pojawi?o si? na?ladownictwo, pierwsze sylaby i pierwsze s?owa. Czytaj wi?cej: Oka?my serce Dodaj komentarz Spotkanie z Prezesem ARiMR w dniu 4 stycznia 2017 r. Szczegó?y Kategoria: Sprawy ró?ne Opublikowano: czwartek, 05, styczeń 2017 00:00 Pawe? Ods?ony: 22708 W dniu 4 stycznia z inicjatywy Pana Prezesa Daniela Obajtka odby?o si? spotkanie Pracodawcy ze wszystkimi dzia?aj?cymi w ARiMR zwi?zkami zawodowymi. Z ramienia naszego zwi?zku w spotkaniu uczestniczyli Przewodnicz?cy Robert Giba?a i Zast?pca Przewodnicz?cego Dominik Nowakowski. informacja ze spotkania 343 komentarzy Bo?e Narodzenie Szczegó?y Kategoria: Sprawy ró?ne Opublikowano: ?roda, 21, grudzień 2016 13:33 Super User Ods?ony: 510 Odpowiedzi na pisma Szczegó?y Kategoria: Sprawy ró?ne Opublikowano: czwartek, 08, grudzień 2016 10:48 Super User Ods?ony: 18735 Otrzymali?my w ostatnim czasie odpowiedzi na nasze pisma wysy?ane do pracodawcy. Dodatkowo zaj?li?my stanowisko w sprawie propozycji wyd?u?en...

solidarnoscarimr.pl Whois

Domain Name: SOLIDARNOSCARIMR.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en